Naftas uztvērēji

 

Darbības princips:

Augšējas un rūpnieciskas noteces attīrīšana no naftas produktiem notiek trijos etapos. Attīrīšanas iekārtā ir trīs kameras. Sakumā notekūdeņi iekļauj pirmā kamerā, tur noteces homogenizējas, bet smagas daļiņas nosēžas. Pirmā  ir sedimentācijas (nogulsnēšanas) attīrīšanas stadija, kad noteces attīrīšana notiek pēc gravitācijas metodes. Pēc tam notekūdeņi iekļauj otrā kamerā, kur ar koaliscentiem filtriem palīdzības notiek naftas produktu atdalīšana. Šeit noteces attīrīšanas pakāpe ir otra, tas ir līdz 5 mg/l. Lai atdalīt naftas produktus visefektīvāk tādā gadījumā darbojas koaliscentie filtri, kas atļauj samazināt attīrīšanas iekārtas izmērus. Pēc filtriem ūdens tek uz trešu kameru, kur uzstādināti absorbcijas filtri. Šeit attīrīšanas pakāpe sasniedz 0,3 mg/l.