Tauku uztvērēji

 

DARBĪBAS PRINCIPS:

Tauku uztvērējs sastāv no vertikālas vai horizontālas tilpnes, kas ir sadalīta divās kamerās. Notekūdeņi pa ienākošo cauruli nonāk pirmajā kamerā. Tur tiek savākts lielākais tauku daudzums, bet šķidrie tauki pilnībā tiek savākti otrajā kamerā, kas tiek saukta par sorbcijas kameru, kur ir izvietoti spilventiņi ar sorbentu. Tur tauki tiek piesaistīti 12 sekunžu laikā. Tauku uztvērējam ir automātiskais signalizācijas bloks ar devēju. Devējs signalizē par iekārtā sakrājušos tauku apjomu. Sasniedzot attiecīgo daudzumu, devējs signalizē par nepieciešamību aizvākt sakrājušos taukus. Tauku slānis nedrīkst būt biezāks par 15 cm.

 

 

 

MONTĀŽAS INSTRŪKCIJA:

Tauku uztvērēji ir iemontēti vienā stiklaplasta tvertnē. Montējot iekārtu, jāseko šādiem noteikumiem:
* montāžas darbi tiek veikti saskaņā ar projektu un tāmes dokumentāciju
* ir statiski stabila, tādēļ papildus betonēšanas darbi nav vajadzīgi
* attīrīšanas iekārtai paredzēto vietu jāsagatavo tā, lai attīrītais ūdens pats varētu aiztecēt, turklāt, iekārta nedrīkst atrasties zemāk par gruntsūdeņu līmeni, kur var ieplūst gruntsūdeņi
* kontroles vāciņam jābūt pieejamam pastāvīgai apskatei
* tiek izrakta bedre, tās dibens tiek izlīdzināts
* montāžas darbu gaitā vienlaikus ar grants sabēršanu ap iekārtu ir pakāpeniski jāpielej ar ūdeni arī pati iekārta
* Spraugas starp bedres malām un attīrīšanas iekārtu pakāpeniski, 20 – 30 cm biezās kārtās ir jāieber iepriekš uz montāžas vietu atvestā grants, kas ir rūpīgi jānoblietē
* augstu gruntsūdeņu gadījumā tvertne tiek noenkurota pie betona pamatnes
* ja tauku uztvērējs tiek montēts zem ceļa braucamās daļas, lai sadalītu transporta radīto virsmas slodzi, virs tā tiek iemontēta 200 mm bieza armēta betona plāksne
GALVENIE EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI:
- Pirms ekspluatācijas sākuma ir jāpārbauda sistēmas hidrauliskā aktivitāte un tā ir jāpiepilda ar ūdeni.
- Palaišanas un noregulēšanas darbi ir jāveic izgatavotājfirmai vai tajā apmācītiem cilvēkiem.
- Jānodrošina notekūdeņu attīrīšanas iekārtas elementu aizsardzību no nepiederošu personu iedarbības.
STINGRI AIZLIEGTS:
- pievadīt sistēmai virsējos notekūdeņus (no jumta, pagalma u.t.t.),
- pievadīt fekālos, virsējos notekūdeņus no garāžām un citām nedzīvojamām telpām,
- pievadīt sistēmai ķīmiskās vielas, kuru nokļūšana kanalizācijas sistēmās nav paredzēta saskaņā ar to mērķi (naftas produkti, agroķīmija u.t.t.)
- izmantot sadzīves ķīmiju tādās devās, kas pārsniedz instrukcijā norādītās,
- piesārņot sistēmu ar atkritumiem,
- ievadīt attīrīšanas iekārtā skalojošo ūdeni no filtriem, kas ir paredzēti dzeramā ūdens mīkstināšanai un tā uzlabošanai.
Šo un citu ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumā izgatavotājfirma neatbild par traucējumiem sistēmas darbībā un par sekām, ko tie ir izraisījuši.
IEKĀRTU PRIEKŠROCĪBAS:
* Tiek izgatavoti ar dažādu jaudu
* Nav iekšējo kustīgo detaļu, kuras vajadzētu uzmanīt
* Stipra, viegla konstrukcija no stiklaplasta
* Kompakti
* Hermētiski
* Ilglaicīgi
* Apkopjot nav vajadzīgs atsūknēt ūdeni
* Viegli montējami
IEKĀRTAS APKOPE UN APKALPOŠANA:
Tauku uztvērējā ir iemontēts devējs ar signālu „alarm”. Nepieciešams pastāvīgi uzmanīt šo devēju un signāla „alarm” parādīšanās gadījumā no pirmās kameras aizvākt savākušos tauku slāni. Pirmo kameru nepieciešams regulāri tīrīt. Atkarībā no notekūdeņu piesārņotības pakāpes vidēji vienu reizi pusgadā. Jānovēro arī otra kamera un jāmaina nogrimušie spilventiņi. Nepieciešamās pārbaudes un atsūknēšanas tiek veiktas, noņemot virsējo vāku.